Polityka prywatności RODO

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych (na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zasady te obowiązują od 25 maja 2018 roku.

RODO określa 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kierujemy się przetwarzając Państwa dane:

 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. Osoby, któych dane przetwarzamy informowane są wyczerpująco, by były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich dane osobowe – za każdym razem określone i w określony sposób.
 2. Zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy wyłącznie te dane (stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel.
 3. Zasada prawidłowości danych: obowiązuje nas najwyższa staranność, by Państwa dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Stąd okresowe prośby do Państwa o weryfikację i aktualizację danych. Prosimy też Państwa o to, byście Państwo informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych.
 4. Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: Państwa dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie możemy osiągnąć w inny sposób. Przechowywane przez nas dane są w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dotyczą. Przetwarzamy je wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego uzyskaliśmy je od Państwa lub dłużej, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy prawa.
 5. Zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Nie dopuszczamy do niedozwolonego lub niezgodnego z prawem przetwarzania lub przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Państwa danych.
 6. Zasada rozliczalności: potrafimy pokazać w jaki sposób uwzględniamy wymogi ochrony Państwa danych realizując, bądź wprowadzając nowe usługi.

Administratorem danych osobowych jest Global Investor Club sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz kontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@globalinvestorclub.pl lub listową pod adresem korespondencyjnym: ul. Ledóchowskiej 5g/9, 02-972 Warszawa.

Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe. Podstawowe dane, które przetwarzamy to:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu
 • adres email
 • miasto, w którym chcecie spotykać się ramach Klubu

Wykorzystujemy je do kontaktu z Państwem celem zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia. Adres email wykorzystywany jest także do mailingów zawierających informacje klubowe oraz wynegocjowane przez nas oferty partnerskie.

 • adres korespondencyjny

Wykorzystujemy w sklepie internetowym www.sklep.globalinvestorclub.pl do rejestracji, a także do dostarczania produktów, wymagających wysyłki fizycznej – np. Magazynu Inwestora.

 • inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie za Państwa zgodą. Na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy prowadzimy marketing produktów lub usług. W określonych sytuacjach i na Państwa pisemną, bądź elektroniczną prośbę przekazujemy dane partnerom.

Przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkownika na naszej stronie internetowej, w sklepie online lub na podstawie danych podanych bezpośrednio np. na formularzach papierowych wypełnianych w ramach spotkań Klubu, przystąpienia do Klubu lub konferencji partnerskich.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą i jak są realizowane?

 1. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:
 • dlaczego przetwarzamy określone dane;
 • jakie typy danych przetwarzamy;
 • jakim odbiorcom ujawniliśmy (lub możemy ujawnić)
 • jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.
 1. Prawo do sprostowania danych

Możecie Państwo żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane. Żądanie uwzględniamy bez zbędnej zwłoki.

 

Informacje o plikach cookies wykorzystywanych na stronie internetowej (dawna Polityka prywatności).

Czym są pliki „Cookies“?

„Cookies“ to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies“ zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies“ używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies“ mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Korzystanie z usług innych firm

Do analizy ruchu na naszej stronie oraz stopnia jej wykorzystania wykorzystujemy narzędzia Google Analytics. Te pliki typu cookie są używane do wyświetlania odpowiednich reklam oraz linków, a firma Google może gromadzić informacje o Twoich wizytach na innych stronach internetowych korzystających z usług tego samego rodzaju. Więcej o prywatności w korzystaniu z Google Analytics przeczytasz pod poniższym linkiem: http://www.google.com/privacy/

Jeśli chcesz uniemożliwić działanie narzędziom Google Analytics, zainstaluj oficjalny plug-in do Twojej przeglądarki z poniższego adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Blokowanie plików „Cookies”

W swojej przeglądarce możesz zablokować wszelkie pliki cookie, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności. Uniemożliwi to całkowicie instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszej strony internetowej oraz innych stron, z których korzystasz. Tym niemniej wybór tej opcji automatycznie zablokuje Ci możliwość korzystania z szeregu funkcji na naszej stronie. Nie możemy także zagwarantować, że oferowane na naszej stronie usługi będą działać w zaplanowany sposób i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Więcej informacji na temat blokowania plików „Cookies” w popularnych przeglądarkach znaleść można pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko#Blokowanie_ciasteczek