Misja

Global Investor Club to społeczność inwestorów, stworzona tak aby każdy z członków mógł poszerzać swoją wiedzę, rozwijać sieć kontaktów, pozyskiwać atrakcyjne oferty  po to by rozwijać swój biznes szybciej i skuteczniej.

Misją Global Investor Club jest budowanie klasy średniej. Chcemy żeby ludzie osiągali poziom finansowy w którym oni i ich rodziny będą czuli się bezpiecznie. Chodzi tez o to aby można było realizować marzenia, aby można było  nie tylko pracować ale też rozwijać swoje pasje czy też udzielać się społecznie.  Stwarzamy warunki do etycznego bogacenia się, oraz popularyzujemy wiedzę inwestorską.

Global Investor Club  działa w tak aby jej członkowie byli odporni na pułapki wynikające z złych praktyk rynkowych, czy nieznajomości regulacji prawnych. Stwarza warunki do zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń. Daje  możliwość szybkich konsultacji z szerokim gronem innych inwestorów i ekspertów. Dąży do tego aby stać się organizacja opiniotwórczą, by głos jej członków stał się słyszalny i  liczył się na rynku.

Global Investor Club stwarza swym członkom warunki do rozwoju. Proponuje rozwiązania  oszczędzające ich czas i pieniądze. Organizuje wydarzenia, łączy ludzi i biznesy, prowadzi mentoring inwestorów, pozyskuje ekspertów do współpracy. Negocjuje dla swych członków oferty inwestycyjne na specjalnych warunkach, choć sam ich nie sprzedaje. Prowadzi dystrybucję szkoleń i książek oraz organizuje konferencje i wyjazdy.

Global Investor Club jest organizacją wyjątkową jeśli chodzi o zakres działania. Nie skupia się na jednej branży, nie buduje też rynku dla swoich własnych produktów. Członkowie klubu mają w swych portfelach różne aktywa. Inwestują zarówno nieruchomości, jak i obligacje, akcje, udziały w spółkach, w tym w startupy, ale także w sztukę, samochody, kruszce, jachty i alkohole. W gronie członków znajdują się także osoby angażując swe pieniądze w bardzo niszowe projekty, tacy którzy potrafią zarobić na kolejkach kolekcjonerskich lub klockach Lego.

Członkowie Global Investor Club nie mają obowiązku dzielić się szczegółowymi informacjami na temat swojego majątku. Jednakże z zebranych danych wynika, że na samym rynku nieruchomości mieszkalnych członkowie Global Investor Club ulokowali w samym tylko roku 2018 ponad 600 000 000 zł.

Global Investor Club od 2012 pomaga inwestorom indywidualnym. Do dzisiaj zrealizowaliśmy ponad 1000 wydarzeń dla inwestorów, w których uczestniczyło ponad 30 000 osób. Budujemy społeczność, która na samym rynku mieszkaniowym inwestuje ponad 500 000 000 zł rocznie. Wciąż rozbudowujemy naszą sieć o inwestorów, ekspertów i dostawców oferty. Dołącz do nas!

Aktualności

Zapisz mnie na klubowy biuletyn

Mam ciekawą ofertę