Go to Top

Poziom ZŁOTY

Poziom członkostwa ZŁOTY jest trzecim poziomem, na który możesz aplikować z poziomu SREBRNEGO.

Poziom ZŁOTY uprawnia Cię do uczestniczenia w wydarzeniach i ofercie inwestycyjnej dla tego poziomu oraz poziomów SREBNEGO i ZIELONEGO.

Aby uzyskać poziom ZŁOTY należy udokumentować przeprowadzenie inwestycji na poziomie minimum 250 000 zł w ciągu 24 miesięcy poprzedzających aplikacje lub uzyskać rekomendacje, potwierdzające przeprowadzenie tego rzędu inwestycji przez minimum 2 członków GIC o poziomie ZŁOTYM lub wyższym.

Wyzerowanie Hasła
Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.