Go to Top

Nowa polityka prywatności RODO/GDPR

Szanowni Państwo. Informujemy, że zgodnie z wymogami od 25.05.2018 działamy zgodnie z RODO/GDPR zapewniając ochronę przetwarzanych przez Global Investor Club Sp. z o.o. Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nową polityką prywatności, dostępną na stałe pod linkiem: http://globalinvestorclub.pl/polityka-prywatnosci/

Polityka prywatności RODO

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych (na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zasady te obowiązują od 25 maja 2018 roku.

RODO określa 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kierujemy się przetwarzając Państwa dane:

 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. Osoby, któych dane przetwarzamy informowane są wyczerpująco, by były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich dane osobowe – za każdym razem określone i w określony sposób.
 2. Zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy wyłącznie te dane (stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel.
 3. Zasada prawidłowości danych: obowiązuje nas najwyższa staranność, by Państwa dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Stąd okresowe prośby do Państwa o weryfikację i aktualizację danych. Prosimy też Państwa o to, byście Państwo informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych.
 4. Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: Państwa dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie możemy osiągnąć w inny sposób. Przechowywane przez nas dane są w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dotyczą. Przetwarzamy je wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego uzyskaliśmy je od Państwa lub dłużej, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy prawa.
 5. Zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Nie dopuszczamy do niedozwolonego lub niezgodnego z prawem przetwarzania lub przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Państwa danych.
 6. Zasada rozliczalności: potrafimy pokazać w jaki sposób uwzględniamy wymogi ochrony Państwa danych realizując, bądź wprowadzając nowe usługi.

Administratorem danych osobowych jest Global Investor Club sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Możesz kontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@globalinvestorclub.pl lub listową pod adresem korespondencyjnym: ul. Ledóchowskiej 5g/9, 02-972 Warszawa.

Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie?

Przetwarzamy ogólne i szczególne dane osobowe. Podstawowe dane, które przetwarzamy to:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu
 • adres email
 • miasto, w którym chcecie spotykać się ramach Klubu

Wykorzystujemy je do kontaktu z Państwem celem zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia. Adres email wykorzystywany jest także do mailingów zawierających informacje klubowe oraz wynegocjowane przez nas oferty partnerskie.

 • adres korespondencyjny

Wykorzystujemy w sklepie internetowym www.sklep.globalinvestorclub.pl do rejestracji, a także do dostarczania produktów, wymagających wysyłki fizycznej – np. Magazynu Inwestora.

 • inne dane potrzebne do tego, byśmy mogli oferować produkty i usługi

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy wyłącznie za Państwa zgodą. Na tej podstawie przetwarzamy dane, gdy prowadzimy marketing produktów lub usług. W określonych sytuacjach i na Państwa pisemną, bądź elektroniczną prośbę przekazujemy dane partnerom.

Przetwarzamy dane wprowadzone przez użytkownika na naszej stronie internetowej, w sklepie online lub na podstawie danych podanych bezpośrednio np. na formularzach papierowych wypełnianych w ramach spotkań Klubu, przystąpienia do Klubu lub konferencji partnerskich.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą i jak są realizowane?

 1. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć:
 • dlaczego przetwarzamy określone dane;
 • jakie typy danych przetwarzamy;
 • jakim odbiorcom ujawniliśmy (lub możemy ujawnić)
 • jak długo planujemy (o ile można to określić) przetwarzać dane albo na podstawie jakich kryteriów ustalaliśmy ten okres.
 1. Prawo do sprostowania danych

Możecie Państwo żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane.

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, może żądać, byśmy usunęli jej dane. Żądanie uwzględniamy bez zbędnej zwłoki.

 

Zdjęcie: pixabay.com

, , ,

Proszę zaloguj się aby opublikować komentarz

Wyzerowanie Hasła
Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.