Go to Top

Pomoc prawna dla pokrzywdzonych obligatariuszy DAS BOOT Sp. z o.o.

W marcu 2018 spółka DAS BOOT Sp. z o.o., która zajmowała się budową jachtów nie wypłaciła ani kuponu obligacji, ani też nie zwróciła kwoty obligacji. Łącznie pokrzywdzonych jest 31 osób, a kwota nierozliczonej emisji to 413 000 zł.

Nie potwierdziły się żadne terminy spłaty podawane przez prezesa zarządu stoczni – pana Dominika Koperę.

Pomimo wezwań do przedstawienia poddanych weryfikacji przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych, spółka DAS BOOT Sp. z o.o. nie przedstawiła takowych. Do dzisiaj nie widnieją informacje o złożeniu takich sprawozdań w KRS, co jest jawnym naruszeniem ustawy o obligacjach.

W tym czasie otrzymaliśmy informację o wywożeniu majątku stoczni z jej dotychczasowego miejsca działalności, a także informacje o pokrzywdzonych pracownikach (niewypłacane pensje), dostawcach (niezapłacone prace) oraz klientach stoczni (niedostarczone jachty, pomimo zaawansowanych wpłat). Informacje o takim stanie stoczni były przez zarząd zatajane.

Wiele z informacji przekazywanych obligatariuszom i administratorowi hipoteki okazało się nieprawdziwych. Nie potwierdziły się także informacje o próbie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie i spłacie inwestorów.

Z tego też powodu przeciwko prezesowi spółki DAS BOOT Sp. z o.o., panu Dominikowi Koperze złożono zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa.

Global Investor Club jako administrator hipoteki wystosował w imieniu obligatariuszy żądania spłaty do emitenta oraz właściciela nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie emisji. Sprawami ze strony administratora hipoteki oraz organizacją procesu zajmuje się członek warszawskiego oddziału Klubu – adwokat Piotr Jaszke, specjalizujący się w sprawach gospodarczych. Do obligatariuszy wysłano informację w sprawie możliwości procesu grupowego prowadzonego przez administratora hipoteki. Możliwa jest także ścieżka pozwów indywidualnych.

Będziemy informować o postępie sprawy.

,

Proszę zaloguj się aby opublikować komentarz

Wyzerowanie Hasła
Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.